News

Kiểm tra cập nhật thị trường

nha-dang-cho-thue-co-duoc-chuyen-nhuong-khong

Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không?

Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không? Đang thuê thì chủ nhà bán, hợp đồng thuê nhà có bị chấm dứt? Chủ nhà mới có quyền tăng giá nhà cho thuê không? Đây là câu hỏi mà Thuê nhà Tân Bình nhận thấy khách hàng rất quan tâm, bài viết dưới đây của Thuê nhà Tân Bình sẽ giải đáp thắc mắc của khách hàng thông qua các thông tin chi tiết sau:

Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không?

Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không? Thuê nhà Tân Bình xin được giải đáp bằng các căn cứ pháp luật mới nhất như sau:

Căn cứ Điều 158 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về quyền sở hữu:

“Điều 158. Quyền sở hữu

Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật.”

Căn cứ khoản 2 Điều 160 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về nguyên tắc thực hiện quyền sở hữu:

“Điều 160. Nguyên tắc xác lập, thực hiện quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

2. Chủ sở hữu được thực hiện mọi hành vi theo ý chí của mình đối với tài sản nhưng không được trái với quy định của luật, gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.”

Như vậy, với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của căn nhà cho thuê bạn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho người khác mà không cần phải có sự đồng ý của người thuê nhà, trừ trường hợp khi giao kết hợp đồng cho thuê nhà bạn và bên bán có thỏa thuận về việc thông báo.

nha-dang-cho-thue-co-duoc-chuyen-nhuong-khong

Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không

Đang thuê thì chủ nhà bán, hợp đồng thuê nhà có bị chấm dứt?

Căn cứ Điều 127 Luật Nhà ở 2014 có quy định về việc mua bán nhà ở đang cho thuê:

“Điều 127. Mua bán nhà ở đang cho thuê

1. Trường hợp chủ sở hữu bán nhà ở đang cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua nếu đã thanh toán đầy đủ tiền thuê nhà cho bên cho thuê tính đến thời điểm bên cho thuê có thông báo về việc bán nhà cho thuê, trừ trường hợp nhà ở thuộc sở hữu chung; trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bên thuê nhà ở nhận được thông báo mà không mua thì chủ sở hữu nhà ở được quyền bán nhà ở đó cho người khác, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác về thời hạn.

2. Trường hợp bán nhà ở đang cho thuê thuộc sở hữu nhà nước thì thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương VI của Luật này.”

Căn cứ Điều 478 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê:

“Điều 478. Nghĩa vụ bảo đảm quyền sử dụng tài sản cho bên thuê

1. Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê.

2. Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản thuê mà bên thuê không được sử dụng tài sản ổn định thì bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.”

Vậy đang thuê nhà thì chủ bán, hợp đồng thuê nhà có bị chấm dứt? Câu trả lời là: Bên cho thuê phải bảo đảm quyền sử dụng tài sản ổn định cho bên thuê. Trường hợp bên cho thuê bán nhà cho thuê thì phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết về việc bán và các điều kiện bán nhà ở; bên thuê nhà ở được quyền ưu tiên mua theo các quy định trên.

nha-dang-cho-thue-co-duoc-chuyen-nhuong-khong

Đang thuê thì chủ nhà bán, hợp đồng thuê nhà có bị chấm dứt?

Chủ nhà mới có quyền tăng giá nhà cho thuê không?

Căn cứ khoản 2 Điều 133 Luật Nhà ở 2014 quy định về quyền tiếp tục thuê nhà ở

“Điều 133. Quyền tiếp tục thuê nhà ở

1. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng. Người thừa kế có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Trường hợp chủ sở hữu không có người thừa kế hợp pháp theo quy định của pháp luật thì nhà ở đó thuộc quyền sở hữu của Nhà nước và người đang thuê nhà ở được tiếp tục thuê theo quy định về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

2. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà ở đang cho thuê cho người khác mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng; chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

3. Khi bên thuê nhà ở chết mà thời hạn thuê nhà ở vẫn còn thì người đang cùng sinh sống với bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê đến hết hạn hợp đồng thuê nhà ở, trừ trường hợp thuê nhà ở công vụ hoặc các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.”

Theo đó, trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển quyền sở hữu nhà cho thuê đang có người thuê thì chủ sở hữu nhà ở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà ở đã ký kết trước đó, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, chủ nhà cho thuê mới không được tăng giá thuê nhà trừ khi các bên có thỏa thuận khác.

Như vậy, Thuê nhà Tân Bình đã giải đáp cụ thể cho khách hàng những câu hỏi: Nhà đang cho thuê có được chuyển nhượng không? Đang thuê thì chủ nhà bán, hợp đồng thuê nhà có bị chấm dứt? Chủ nhà mới có quyền tăng giá nhà cho thuê không?

Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ khác, vui lòng liên hệ Thuê nhà Tân Bình qua số hotline 0989.199.898 để được hỗ trợ nhanh nhất!

>> Xem thêm: Tự ý cho thuê lại nhà có bị hủy hợp đồng thuê nhà không?

>> Xem thêm: Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà có mất tiền cọc không?

>> Xem thêm: Cho thuê nhà có cần làm hợp đồng? Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng?